Projekt wspólnych ram zmniejszania spożycia soli i harmonogram

Projekt wspólnych ram zmniejszania spożycia soli i harmonogram

Dlaczego ramy europejskie?
Ogólne zasady
5 kluczowych elementów: równoczesne i połączone między sobą elementy krajowego działania
Wartości odniesienia UE i kategorie produktów spożywczych
12 priorytetowych kategorii produktów spożywczych
Wartości odniesienia UE i kategorie produktów spożywczych
Możliwie najniższe poziomy zawartości soli
Podnoszenie świadomości społeczeństwa
Monitorowanie
Ramy czasowe