NARODOWY PROGRAM

NARODOWY PROGRAM

NARODOWY PROGRAM
ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI
ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM
POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA
LATA 2007-2011